iso-vca

Privacy Policy Afsluitingen Wille

Vooraf

We raden u aan om dit document goed te lezen zodat u weet waarom en waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vindt u uw rechten en hoe u deze kan uitoefenen. We kunnen ons privacy beleid op ieder moment aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website www.afsluitingenwille.be.
Wenst u meer informatie over de privacywetgeving in België, dan kan u terecht op de website van de privacy commissie: www.privacycommission.be (http://privacycommission.be). Hier kan u terecht voor de volledige Europese verordening over de bescherming van uw persoonsgegevens.

1 Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking N.V. Afsluitingen Wille, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 23, met ondernemingsnummer BTW BE 0425.282.246, en als contactpersoon Dhr. Christ Wille (info@afsluitingenwille.be).
N.V. Afsluitingen Wille respecteert uw privacy. Indien u gebruikt maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. N.V. Afsluitingen Wille leeft de Europese Verordening 2016/079 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (= GDPR).

2 Welke gegevens?

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het offerteaanvraag-formulier.
• Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, BTWnummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.
• Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
• Telefoonnummer: indien er extra informatie of vragen zijn i.v.m. uw ingevulde gegevens kunnen we u
dan snel contacteren, of eventueel voor het maken van een afspraak voor een plaatsbezoek;
• E-mailadres: om uw offerte, bestelling etc,… te bevestigen en u een overzicht van uw bestelling te
geven; Als klant kan u eveneens een mail ontvangen waarbij wij onze offerte opvolgen en navragen of
u deze goed ontvangen heeft en of u reeds tot een beslissing bent overgegaan.
• Uw adres: voor de berekening van uw offerte + om het adres van de werf te kennen waar de werken
uitgevoerd zullen worden;
• Facturatiegegevens: om aan de boekhoudkundige verplichten te kunnen voldoen.
De website plaatst enkele cookies. Voor meer detail wordt verwezen naar de cookie-policy.

3 Waarvoor worden gegevens gebruikt?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: IT-partner, softwaretoepassingen en boekhouder.
Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die N.V. Afsluitingen Wille bijstaan bij de uitoefening van hun taken. In zeldzame gevallen kan voorkomen dat N.V. Afsluitingen Wille uw Persoonsgegevens ingevolge van gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. N.V. Afsluitingen Wille zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. De persoonsgegevens worden door N.V. Afsluitingen Wille bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen N.V. Afsluitingen Wille en de gebruiker

4 Veiligheidsmaatregelen

N.V. Afsluitingen Wille heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan N.V. Afsluitingen Wille aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook de vertrouwelijkheid ervan.

5 Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat N.V. Afsluitingen Wille met u persoonsgegevens maakt. 5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan N.V. Afsluitingen Wille. Daarnaast heeft u steeds het recht om N.V. Afsluitingen Wille te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 5.2 Recht van verzet U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan N.V. Afsluitingen Wille in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 5.4 Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 5.5 Uitoefening van uw rechten U kan uw rechten uitoefenen door N.V. Afsluitingen Wille daartoe te contacteren, hetzij per email naar info@afsluitingenwille.be, per post naar Mannebeekstraat 23, 8790 Waregem of door gebruik te maken van het contactformulier ‘Contact’ op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. 5.6 Automatische beslissingen en profiling De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door N.V. Afsluitingen Wille evenmin aan geautomatiseerd beslissingen worden onderworpen. 5.7 Recht om klacht in te dienen U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 5, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een
voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6 Beelden van bewakingscamera’s

Wij gebruiken camera’s in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat, dan respecteren we de wettelijke regels. U herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker. Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:
• Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast;
• Een schade te bewijzen;
• Een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren.

7 Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van onder partijen hyperlinks bevatten naar deze website. N.V. Afsluitingen Wille is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

8 Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. Laatst bijgewerkte versie: 11 juni 2018.

Waarom kiezen voor Afsluitingen Wille?

  • Meer dan 10.000 tevreden klanten
  • Meer dan 45 Jaar ervaring
  • Eigen productie
  • Eigen plaatsings- en automatiseringsdienst
  • Interventies binnen de 48 uur ter plaatse
  • Hoogwaardige poorten met dikwandig staal
  • Vele afwerkingsmogelijkheden
  • Tot 10 jaar garantie op lakwerk
  • Tot 1 jaar garantie op geplaatste aandrijvingen
  • Gecertificeerd ISO 9001 – VCA*

Wij zijn in verlof!

Wij zijn van 30/03/2024 tot en met 07/04/2024 gesloten.
Gelieve het interventie-aanvraagformulier in te vullen voor dringende zaken aan geautomatiseerde poorten.